top of page

Office Mandir Media

Adress

Virkesvägen 5F

Hammarby Sjöstad

Design

Inredningsförslag

Projektering

År

2022

Projektledning

Upphandling

Inköp och Renovering

Inredningsförslag Hammarby Sjöstad

Inredningsförslag hel lokal

Platsbyggnationer och förvaring

Projektledning Inköp och renovering

bottom of page